1,890,000,000,054.00 KDV DAHİL
1,890,000,000,054.00 KDV DAHİL